Allmänna leveransvillkor


BOKNING OCH KONTAKT

Bokningar gör ni direkt via info@sctab.eu
Om du har frågor eller vill göra ändringar i pågående leverans kan du kontakta oss via:
info@sctab.eu eller +46 (0) 46 139640
Fullständiga bokningsuppgifter Dessa uppgifter måste finnas med i din bokning:

• Betalare / kund-ID • Ev. Bokningsnummer i hamn för vidare transport med båt.
• Uppgifter lastning samt lossning: Företag, adress, kontaktperson, telefonnummer och öppettider.
• Fordon: Märke, modell, regnr eller chassinummer.
Längd/höjd om större än 1 bilplats d v s 5,0 m lång, 1,7 m hög, sportbil, påbyggt chassi mm.
• Skick på fordonet om behov av vinschning, mm.

Avbokning, bomkörning
Logistiken kring en transport är många gånger väldigt komplicerad. En lastplanerad bil som bokas av, eller att överenskommen lastning på grund av avsändaren inte kan genomföras debiteras enligt prislista då vi har svårt att ersätta platsen med något annat fordon på samma sträcka.

Orderjusteringar
Orderjusteringar från kunden är kostnadsfria innan transporten är lastplanerad. Därefter debiteras omplantering eller avbokning enligt prislista för tilläggstjänster (om dessa påverkar lastplaneringen), till exempel ändrat klardatum, ändrad bilstorlek, ej körbar eller ändrad last- och lossningsort

Höga och långa bilar
I Europa är det totalhöjd 4,0 meter som gäller på stora vägar och därför är det viktigt att vi får reda på storleken på ditt fordon. Vårt mått för en standard personbil är max 5,0 m lång och 1,7 m hög. Om du har extrautrustning på taket som t ex en takbox är det totalhöjden som gäller. Meddela sådant vid bokning så att lastbilen som kommer har den plats som krävs.

Sportbilar, låga samt exklusiva bilar
Sportbilar, låga och exklusiva bilar behöver hanteras extra varsamt. De är i regel svårkörda med låga breda däck, hårda kopplingar, låg markfrigång, är breda samt har många hästkrafter som inte gärna vill smyga fram. Dessa bilar tar längre tid att lasta och innebär en extra kostnad. Är bilen dessutom lägre än 11 cm (den lägsta punkten på bilen mot marken) krävs även en speciell transportbil.

Körbar bil är en stor fördel
Vinschning upp på transportbilen innebär en extra kostnad. Försök därför, i de fall det är möjligt, att ha bilen körbar. Inte bara för stunden utan även så att den klarar 1 – 2 st. omlastningar vid behov (sker ibland i samband med transporter). Se även till att batteriet är laddat och att bränsle finns.

Om vinschning krävs
Vissa av våra lastbilar är utrustade med vinsch som kan spela upp rull- och styrbara fordon med t ex motorfel. I de fallen är det viktigt att tänka på att ha en bogseringsögla som är lättillgänglig och möjlig att använda. Observera att bilarna omlastas och ifall vinschning av någon anledning ej behövdes vid pålastning, kan det behövas vid t ex en omlastning. Det kan t ex handla om en bil vintertid med sommardäck som med hjälp av 3 – 4 st. personer puttas på transportbilen vid första pålastning. Dessa personer finns inte tillgängliga vid omlastningen och därför kan vinschning behövas. Även fordon utan bromsar måste i regel vinschas på. Om bilen saknar något hjul, har låsta bromsar eller annat kanske bilen måste lastas med truck. Samtliga dessa bilar kan innebära en säkerhetsrisk för chauffören, och det är därför viktigt att ni meddelar skick på bilen vid bokning så att rätt förberedelser kan göras. Vid vinschning och trucklastning tillkommer en avgift. Vid dessa transporter är det extra viktigt med tillgängligheten där bilen står.

Krockade bilar
Krockade bilar eller renoveringsobjekt kan ha delar som skulle kunna falla av under transporten. Det är avsändarens eller beställarens skyldighet att fästa bräckliga delar för att undvika detta. Fordonet måste vara i transportdugligt skick och då skada på eget eller annans gods orsakas genom fel eller försummelse av avsändare/beställare har SCTAB rätt att kräva ersättning för uppkommen skada.

Motorer som ej får startas
Om du av någon anledning ej vill att din motor startas under transporten är det viktigt att du tydligt informerar om detta genom följande:
1. Vid bokning hos SCTAB, meddela tydligt att bilen ej får startas.
2. Fäst ett A4-ark på ratten i din bil, där det står ”STARTA EJ MOTORN” med stora tydliga bokstäver.
Om du inte följer denna anvisning kan vi ej ansvara för skador relaterade till ovan.
Samma anvisning gäller för annan viktig information som vi bör känna till.

Tillgänglighet till den plats bilen står på
Tänk på tillgängligheten till den plats där din bil står. Transportbilen är en långtradare som inte kan ta sig in på smala snåriga gator.
På vintern har dessutom våra chaufförer extra svårt att ta sig fram med lastbilarna. Om din bil står otillgängligt finns det två alternativ:
1. Gör upp med chauffören om lämplig lastplats och ta fordonet dit.
2. Du meddelar SCTAB om detta och begär en hämtning med bärgningsbil.
Detta innebär i regel en extra kostnad för kunden.

 

TRANSPORT

Aviseringar innan lastning
När transport bokats som klar för hämtning förväntas fordonet vara klart att hämtas, d v s finnas på den adress som uppgetts vid bokning och ej in-parkerad eller översnöad. Vi är medvetna om att ni som kund inte kan sitta och vänta i ett antal dagar på vårt samtal, och vi försöker därför vara så flexibla som möjligt. I vissa fall lämnar/hämtar chauffören/föraren bilen på en bensinmack eller bilfirma, i andra fall hämtar vi bilen vid hemmet eller liknande. Chaufförerna jobbar normalt mellan kl. 07.00 och 22.00 men ska alltid avisera dagtid. Ibland hör vi av oss kort innan vi är på plats och orsaken kan då vara en tidigare kund som inte varit tillgänglig och att vi då fått möjlighet att ta er bil istället. Begränsade öppettider kan vara en orsak till att leveransen tar längre tid och vi är väldigt tacksamma för din hjälp att sköta lastning/lossning så smidigt det bara går.
Om planering, avbokning, bom, väntetid och annat arbete
När det gäller transporter som SCTAB inte kan utföra enligt gjord bokning trots telefon eller e-post aviseringar, så ser vi följande orsaker och följder:
EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER: Om planering, avbokning, bom och väntetid
• 15 minuter per fordon är en rimlig tid för att stanna, förbereda, hämta nycklar och bil, lasta, surra, packa ihop lastbilen och åka. Därefter debiteras väntetid enligt prislista för tilläggstjänster.
• Att ta bort rimligt med snö och parkera om några bilar som står i vägen ingår i vår service. Men om detta blir omfattande eller lastningen tidskrävande debiteras detta enligt prislista för tilläggstjänster. OBS!
Om det krävs att vi flyttar på fordon som står i vägen för fordon bokade för transport av SCTAB, ansvarar vi ej för dessa fordon då de ej är under transport av oss. Detta p.g.a. de inte omfattas av vår försäkring.
• Om vi inte får kontakt med avsändaren efter aviseringar och nya försök begärts och gjorts men utan framgång, makuleras bokningen hos SCTAB och kund meddelas. En avbokningsavgift debiteras.

 

REKLAMATION

Dokumentation, skador
SCTAB är väldigt mån om att undvika transportskador, och det samma gäller missförstånd om tidigare skador. I största mån fotograferas bilarna innan lastning och synas efter skador. Fordonen är ibland snötäckta, smutsiga och lastas i mörker eller dåligt väder, vilket gör det omöjligt att upptäcka alla defekter. Smärre skador såsom t ex repor och bucklor på begagnade, havererade eller ej konditionerade bilar eller godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage kan SCTAB ej ersätta.

Om en transportskada inträffat
Om olyckan varit framme och chauffören har orsakat en transportskada meddelar han kunden och trafikledningen om detta. Vi behöver sedan foto på skadan samt en kostnadskalkyl typ Cabas från dig. Be din närmaste plåtverkstad om hjälp med detta. Om du som kund misstänker att vi har orsakat en skada som chauffören ej har upptäckt ska anmälan med foto skickas till SCTAB inom tjugofyra (24) timmar eller närmaste vardag efter mottagandet. OBS! Förutsättningen för att vi ska kunna hantera reklamationen är att fordonet ej har flyttats efter det att vår chaufför lossat det hos mottagaren. Bilder tagna innan bilen flyttats samt förklaring av eventuell transportskada skickas till reklamation@sctab.eu . SCTAB eller försäkringsbolaget har rätt att besiktiga skadan före reparation. Fordran mot SCTAB enligt dessa bestämmelser upphör, om inget ersättningsanspråk i form av faktura kommit SCTAB tillhanda inom ett (1) år från den dag SCTAB avlämnat godset.

SCTAB ansvar och transportansvarsförsäkring
SCTAB ansvar börjar när vi tar om hand om ditt fordon/gods för lastning och upphör när fordonet/godset levererats på överenskommen plats och sätt. Före omhändertagandet och efter leveransen står därför beställaren eller ägaren för risk och försäkring. SCTAB ansvarar endast för skada på eller förlust av fordonet/godset under ansvarstiden. SCTAB transportansvarsförsäkring enligt NSAB2015, ersätter normalt 80 kr/kg vid inträffad skada vid utrikestransport och 150 kr/kg vid inrikestransport.
Exempelvis, om er bil väger 1000 kg ersätter försäkringen med maximalt 80 000 kr, medan en MC eller snöskoter som bara väger 100 kg ersätts med maximalt 8000 kr.

Skadade eller förekomna detaljer ersätts till nettovärde. SCTAB ansvarar inte för extra kostnader, eller värdeminskning, i samband med ett skadefall. Mer info i NSAB2015. Om ditt fordon är påställt och helförsäkrat, eller om fordonet har en vagnskadegaranti, omfattas vissa skadehändelser under transporten av er egen bilförsäkring, (läs vidare i era egna bilförsäkringsvillkor). Observera! En varuförsäkring på er bil är en allriskförsäkring och omfattar de flesta typer av skadehändelser, varför vi alltid rekommenderar er att teckna denna. Ersättning vid skada eller förlust grundas på det nettovärde godset hade vid avsändandet. Lackering ersätts enligt så kallad nettoprislista. Oavsett om reklamation gjorts inom utsatt tid kan inte SCTAB hållas ansvarig för skador som funnits innan omhändertagandet, inte heller för skador som rimligtvis ej kan ha uppkommit av SCTAB. För omständigheter utanför transportörens kontroll tillämpas Force majeure. Stenskott är ett exempel på detta.

 

EKONOMI

PDF-fakturor Vid fakturering skickar vi fakturan som en bifogad PDF-fil via e-post. Detta är både enkelt och miljövänligt. Du som föredrar en pappersfaktura, kan få detta mot en avgift. Trängselskatt Vid lastning och lossning inom zonerna för trängselskatt tillkommer en kostnad för detta. Detta regleras i prislista eller i avtal. SCTAB reserverar sig även för andra statliga pålagor. Bränslepriser I de fall bränslepriserna stiger onormalt kan ett bränsletillägg för våra transporter tillkomma. Det meddelas i så fall till våra kunder innan det sker.
Trängselskatt Vid lastning och lossning inom zonerna för trängselskatt tillkommer en kostnad för detta. Detta regleras i prislista eller i avtal. SCTAB reserverar sig även för andra statliga pålagor.
Betalningsvillkor vid fakturering är 10 dagar vilket innebär att fakturan ska betalas inom 10 dagar från faktureringsdag.
När du gör en beställning hos oss, oavsett hur den är gjord så innebär detta att du även godkänner leveransvilkoren enligt ovan.

 

LEVERANSTIDER

 

Vissa perioder på året är bokningstrycket väldigt högt och transporterna kan ta längre tid än normalt. Detta kan till exempel inträffa vid storhelger som påsk, midsommar, jul och nyår. Även snörika vintrar gör att transporterna tar längre tid än normalt. Det är ofta svår framkomlighet med långa köer som följd samt att många bilar står insnöade, ej har vinterdäck eller är strömlösa mm. vid lastning.

SCTAB kan tyvärr inte ersätta sena leveranser vid dessa tillfällen.

 

Ansvarighets- och leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser enligt NSAB 2015 tillämpas.

Undantaget § 25:A i de fall inte annat har bestämts.

 

TRANSPORT MED TIDSLÖFTE

Transport med tidslöfte enligt NSAB 2015 gäller enbart om SCTAB skriftligen i avtal eller i offert till uppdragsgivaren åtagit sig utföra transport med tidslöfte.

Av uppdragsgivaren framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt, t ex. i transportdokumentet, är inte bindande för SCTAB om inte detta skriftligen bekräftas av SCTAB.